Thiết kế Web Dự án đã thực hiện Thiết kế web giáo dục

Thiết kế web giáo dục

Đại học quản trị Paris có Tên Tiếng Pháp là: École supérieure de gestion ESG de Paris – ESG; Tên Tiếng Anh:Paris Graduate School of Management – PGSM được thành lập năm 1975. Đại học quản trị Paris (PGSM) gồm 6 trường Kinh doanh.

Website: http://pgsm-vietnam.edu.vn

 

 
WEB24S