Hợp tác

Chính sách hợp tác với WEB24S

Chính sách đại lý, hoa hồng, cộng tác viên hợp tác dịch vụ thiết kế website tại WEB24S.

Giới thiệu khách hàng làm website với WEB24S bạn sẽ nhận được một khoản hoa hồng như bảng dưới đây cho mỗi website bạn giới thiệu.

Website dưới 5 triệu : 15%

Website trên 5 triệu : 18%

Website từ 10 triệu : 20%

Hãy bắt đầu sự nghiệp của bạn cùng WEB24S.

 
WEB24S